MOŠ PODČETRTEK

IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV POGOVORNE URE PROSTOR
Sonja Švajger
ravnateljica
sonja.svajger@os-podcetrtek.si ponedeljek
8.30 – 9.30
pisarna ravnateljice
Anita Skerbiš
pomočnica ravnateljice
anita.skerbis@os-podcetrtek.si čeetrtek
11.55 – 12.40
pisarna
pomočnice ravnateljice
Mojca Vrešak
socialna delavka
mojca.vresak@os-podcetrtek.si vsak dan
po dogovoru
pisarna ŠSD
Marija Hunski
knjižničarka
mara.hunski@os-podcetrtek.si petek
8.20 – 9.05
knjižnica
mag. Darko Pepevnik
ROID
darko.pepevnik@os-podcetrtek.si ponedeljek
9.10 – 9.55
kabinet RAČ
Darja Žlender
2. a
darja.zlender@os-podcetrtek.si sreda
9.25 – 10.10
učilnica RP2a
Nena Hrušovar
1. a
nena.hrusovar@os-podcetrtek.si četrtek
11.05 – 11.55
učilnica RP1
Majda Pepevnik
3. a
majda.pepevnik@os-podcetrtek.si četrtek
11.05 – 11.50
kabinet BIK
Mira Hrušovar
4. a
mira.hrusovar@os-podcetrtek.si sreda
10.15 – 11.00
učilnica RP4
Antonija Vodeb
5. a
antonija.vodeb@os-podcetrtek.si torek
10.15 – 11.00
učilnica RP5
Špela Mrkša
6. a
spela.mrksa@os-podcetrtek.si sreda
10.15 – 11.0o
kabinet SLJ
Marjan Petauer
7. b
marjan.petauer@os-podcetrtek.si petek
8.20 – 9.05
učilnica TIT
Bernarda Hunski
8. a
 bernarda.hunski@os-podcetrtek.si petek
8.20 – 9. 05
 učilnica MAT
Bernarda Ošlak
8. b
bernarda.oslak@os-podcetrtek.si petek
10.15 – 11.00
učilnica SLJ
Saša Sotošek
9. a
sasa.sotosek@os-podcetrtek.si petek
8.20 – 9.05
kabinet TJA
Simona G. Drofenik
9. b
simona.gobec@os-podcetrtek.si ponedeljek
11.05 – 11.50
kabinet ZGO-GEO
Eva Cankar eva.cankar@os-podcetrtek.si ponedeljek
10.15 – 11.00
kabinet TJA
Boštjan Šelekar bostjan.selekar@os-podcetrtek.si ponedeljek
13.00 – 13.45
kabinet ŠPO
Borut Pihlar borut.pihlar@os-podcetrtek.si torek
11.55 – 12.40
kabinet ŠPO
David Ivačič
2. b
david.ivacic@os-podcetrtek.si ponedeljek
9.25 – 10.10
učilnica RP2
Martina Leskovšek martina.leskovsek@os-podcetrtek.si sreda
9.10 – 9.55
kabinet KEM
Sara Masnec sara.masnec@guest.arnes.si četrtek
11.55 – 12.40
kabinet RP
Mihaela Juričan mihaela.jurican@os-podcetrtek.si torek
10.15 – 11.00
kabinet TJA
Mihaela Pihler mihaela.pihler@os-podcetrtek.si petek
11.05 – 12.40
učilnica GUM
Slavica Šviglin slavica.sviglin@os-podcetrtek.si torek
9.10 – 9.55
kabinet FIZ
Uroš Krivec uros.krivec@os-podcetrtek.si ponedeljek
8.20 – 9.05
učilnica LUM
Ksenija Antolin ksenija.antolin@os-podcetrtek.si ponedeljek
8.20 – 9.05
kabinet KEM

POŠ PRISTAVA PRI MESTINJU

IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV POGOVORNE URE PROSTOR
Erna Kolar
vodja podružnice, 5. b
erna.kolar@os-podcetrtek.si ponedeljek
11.05 – 11.50
učilnica 5. r.
Suzana Pirman
1. b, 3.b
suzana.pirman@os-podcetrtek.si torek
9.25 – 10.10
učilnica 1. r.
Milena Kranjčec
2. c
milena.kranjcec@os-podcetrtek.si sreda
10.15 – 11.00
učilnica 2. r.
Sašo Oberski
4. b
saso.oberski@os-podcetrtek.si torek
11.05 – 11.50
učilnica 3. r.
mag. Darko Pepevnik
ROID in OPB
darko.pepevnik@os-podcetrtek.si torek
11.05 – 11.50
zbornica
Saša Kolar sasa.kolar@os-podcetrtek.si ponedeljek
10.05 – 11.50
zbornica
Anja Š. Škrabl anja.spoljar@guest.arnes.si ponedeljek
8.20 – 9.05
zbornica
Mateja Bališ mateja.balis@guest.arnes.si sreda
11.05 – 11.50
zbornica