BRALNA ZNAČKA

Dobro razvita bralna pismenost odpira vrata do množice podatkov in do znanja, kar pa vpliva na kvaliteto dela in kakovost življenja.
Droben kamenček k mozaiku bralnih sposobnosti doda tudi bralna značka, ki se na naši šoli vsako leto začne 17. septembra, ko obeležujemo obletnico rojstva in smrti slovenskega pisatelja Franceta Bevka, zaključi pa 2. aprila na Mednarodni dan knjig za otroke, ki je hkrati tudi rojstni dan pravljičarja H. C. Andersena.
Bralna značka je gibanje z več kot 50 letno tradicijo, njen namen pa je vzpodbujanje branja pri otrocih.

Za osvojeno bralno značko morajo učenci in učenke  od 6. do 9. razreda prebrati in obnoviti 5 leposlovnih knjig,deklamirati 1 pesem in predstaviti 1 poučno knjigo.
Učenci od 1. do 5. razreda opravljajo bralno značko v dogovoru z razredničarko in knjižničarko.
Knjige, ki so na seznamu domačega branja, se ne priznajo kot del bralne značke.

Pogovori o prebranih knjigah potekajo vsak ponedeljek sedmo šolsko uro (13.50 – 14.35), v času  odmora za kosilo, oziroma tudi v dogovoru z mentorico.

Eden najpomembnejših pogojev za uspešnost branja za bralno značko je prost izbor knjig za branje. Le z izborom knjig po željah in zanimanjih mladih bralcev se bo razvijal užitek ob branju, ta pa je ključen za to, da bodo učenci in učenke vzljubili branje.
Pomembno pa je tudi to, da v množici izdanih knjig obstajajo kakovostni izbirni seznami priporočenega gradiva. (www.bralnaznacka.si)

Vse ostale informacije v zvezi z bralno značko dobite v knjižnici.

Ko prebereš neznano knjigo, je, kot da si si pridobil dobrega prijatelja,ko jo vnovič prebereš, je, kot da si srečal starega prijatelja.
(Kitajski)