KNJIŽNA POLICA ZA STARŠE

Knjiga je kot voda, zmeraj si utre pot (Ruski).

1. ARMSTRONG, T.: Prebudite genija v svojem otroku. Tržič: Učila, 2000
2. ASTREI, G.: Starševske zmote. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2009
3. BAMBECK, J.: Moč možganov. Žalec: Sledi, 1995
4. BAYARD, R.T.: Na pomoč, najstnika imamo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992
5. CARROLL, L.: Indigo otroci so med nami. Ljubljana: Epta, 2004
6. FARMAN, J.: Staršem branje prepovedano. Radovljica: Didakta, 1998
7. GEORGE, D.: Nadarjen otrok kot izziv. Ljubljana:ZRSŠ,1997
8. GOOD, E.P.:….in mulc si bo pomagal sam. Radovljica: RIC, 1996
9. GREEN, R. W.: Eksplozivni otrok. Ljubljana: Orbis, 1999
10. GUERTLER, H.: Joj, šola. Ljubljana: Kres, 1994
11. HAUCK, P.: Uspešna vzgoja otrok. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998
12. JUHANT, M.: Srečni otroci. Praše: Čmrlj, 2012
13. JUHANT, M.: Pogovori. Praše: Čmrlj, 2012
14. JUHANT, M.: Varuh otrokovih dolžnosti. Mavčiče: Čmrlj, 2011
15. JUUL, J.: Hura, gremo jest! Radovljica: Didakta, 2012
16. KONČNIK-Goršič, N.: Moj otrok odrašča. Mladinska knjiga, 2004
17. MACFADDE, J.: Vzgoja dobrega otroka na preprost način. Radovljica: RIC,   1995
18. MIKUŠ Kos, A.: Šola in duševno zdravje. Murska Sobota: Pomurska  založba, 1991
19. NASILJE – nenasilje. Ljubljana: i2, 2002
20. ORTNER, G.: Pravljice, ki so otrokom v pomoč. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995
21. PEČJAK, S.: Kako do boljšega branja. Ljubljana: ZRSŠ, 1996
22. PRAPER, P.: Tako majhen, pa že nervozen!? Nova Gorica: Educa, 1995
23. SEARS, W.: Uspešen otrok. Radovljica: Didakta, 2004
24. SIMS, P.: Spodbujanje odličnosti: vsak otrok je lahko dober …. Tržič: Učila Int., 2004
25. STROJIN, M.: Vsak otrok hodi v šolo. Murska sobota: Pomurska založba, 1991
26. VTIČ – Tršinar, D.: Pri nas doma se pogovarjamo. Maribor: Društvo za boljši svet, 2006
27. ZALOKAR Divjak, Z.: Vzgoja je – ni znanost. Ljubljana: Educy, 1996
28. ŽERDIN, T.: Težavice, težave, učne motnje. Murska Sobota, 1991