NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

6. razred
7.  maj 2019: SLOVENŠČINA
9.  maj 2019: MATEMATIKA
13.  maj 2019: ANGLEŠČINA

9. razred
7.  maj 2019: SLOVENŠČINA
9.  maj 2019: MATEMATIKA
13.  maj 2019: LIKOVNA UMETNOST

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda osnovne šole. Z njim se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu je obvezno za vse učence. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda. Pri tem se preverja znanje različnih predmetov, vsako leto pa treh. Vsako leto se preverja znanje iz slovenščine in matematike. Tretji predmet pa vsako leto določi šolski minister. Preverjanje ob koncu 9. razreda osnovne šole je obvezno za vse učence.

Vse pomembnejše informacije o NPZ: www.ric.si