NACIONALNI PROJEKT “RASTEM S KNJIGO”

SKUPAJ SE UJEMIMO V SVET BRANJA.

V šolskem letu 2017/2018 že dvanajstič zapored poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo« – izvirno slovensko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:
– spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske literature;
– spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja šolskih knjižnic;
– promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja.

Za osnovnošolce je bila izbrana knjiga pisatelja Mihe Mazzinija: Zvezde vabijo (22.000 izvodov).