Skoči na glavno vsebino

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2019/20
RAZRED ŠTEVILO UČENCEV IZBIRNI PREDMET UČITELJ
7. a, b 14 TURISTIČNA VZGOJA Mihaela Juričan
7. a, b 23 ŠPORT ZA ZDRAVJE Borut Pihlar
7. a, b 8 OBDELAVA GRADIV – LES Marjan Petauer
7. a, b 10 NEMŠČINA Saša Sotošek
7. a, b 6 ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU Ksenija Antolin
7. a, b 7 ANSAMBELSKA IGRA Mihaela Pihler
8. a, b 23 IZBRANI ŠPORT Borut Pihlar
8. a, b 5 ROBOTIKA V TEHNIKI Marjan Petauer
8. a, b 16 TURISTIČNA VZGOJA Mihaela Juričan
8. a, b 10 NEMŠČINA Saša Sotošek
8. a, b 11 POSKUSI V KEMIJI Ksenija Antolin
9. a, b 21 ŠPORT ZA SPROSTITEV Borut Pihlar
9. a, b 6 ELEKTROTEHNIKA Marjan Petauer
9. a, b 8 LIKOVNO SNOVANJE 3 Uroš Krivec
9. a, b 17 RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA Simona G. Drofenik
9. a, b 14 GLASBENI PROJEKT Mihaela Pihler
9. a, b 13 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA mag. Darko Pepevnik
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2019/20
RAZRED ŠTEVILO UČENCEV IZBIRNI PREDMET UČITELJ
1. a 24 PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA Anja Špoljar Škrabl
1. b 9 PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA Anja Špoljar Škrabl
4. a, b
5. a, 6. a
15 NEMŠČINA Saša Sotošek
4. a 18 TEHNIKA Marjan Petauer
4. b, 5. b 13 NEMŠČINA Saša Sotošek
5. a, 6. a 15 TEHNIKA Marjan Petauer
5. b 8 TEHNIKA Marjan Petauer
5. a 13 RAČUNALNIŠTVO mag. Darko Pepevnik
6. a 14 RAČUNALNIŠTVO mag. Darko Pepevnik
7. – 8. raz. 8 FRANCOŠČINA Saša Sotošek
Dostopnost