IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2018/19
RAZRED ŠTEVILO UČENCEV IZBIRNI PREDMET UČITELJ
7. a, b 8 GLEDALIŠKI KLUB Špela Mrkša
7. a, b 21 ŠPORT ZA ZDRAVJE Borut Pihlar
7. a, b 8 OBDELAVA GRADIV – LES Marjan Petauer
7. a, b 18 NEMŠČINA Saša Sotošek
7. a, b 10 ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU Ksenija Antolin
8. a, b 21 IZBRANI ŠPORT Borut Pihlar
8. a, b 8 ROBOTIKA V TEHNIKI Marjan Petauer
8. a, b 11 MULTIMEDIJA mag. Darko Pepevnik
8. a, b 11 NEMŠČINA Saša Sotošek
8. a, b 14 GLASBENA DELA Mihaela Pihler
8. a, b 14 POSKUSI V KEMIJI Ksenija Antolin
9. a, b 21 ŠPORT ZA SPORTITEV Borut Pihlar
9. a, b 9 ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO Marjan Petauer
9. a, b 9 NEMŠČINA Saša Sotošek
9. a, b 11 RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA Simona G. Drofenik
9. a, b 5 KEMIJA V ŽIVLJENJU Ksenija Antolin
9. a., b 9 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA mag. Darko Pepevnik
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2018/19
RAZRED ŠTEVILO UČENCEV IZBIRNI PREDMET UČITELJ
1. a 19 PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA Anja Špoljar Škrabl
1. b 10 PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA Anja Špoljar Škrabl
4. a 10 TEHNIKA Marjan Petauer
4. b 13 TEHNIKA Marjan Petauer
5. a 11 TEHNIKA Marjan Petauer
5. b 8 TEHNIKA Marjan Petauer
5. a 16 RAČUNALNIŠTVO mag. Darko Pepevnik
6. a, b 27 RAČUNALNIŠTVO mag. Darko Pepevnik
7. – 8. raz. 14 FRANCOŠČINA Saša Sotošek