IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2017/18
RAZRED ŠTEVILO UČENCEV IZBIRNI PREDMET UČITELJ
7. a, b 11 GLEDALIŠKI KLUB Špela Mrkša
7. a, b 17 ŠPORT ZA ZDRAVJE Borut Pihlar
7. a, b 6 OBDELAVA GRADIV – LES Marjan Petauer
7. a, b 20 NEMŠČINA Saša Sotošek
7. a, b 13 ANSAMBELSKA IGRA Mihaela Pihler
8. a, b 24 IZBRANI ŠPORT Borut Pihlar
8. a, b 12 ROBOTIKA V TEHNIKI Marjan Petauer
8. a, b 5 ZVZDE IN VESOLJE Marjan Petauer
8. a, b 6 MULTIMEDIJA mag. Darko Pepevnik
8. a, b 6 NEMŠČINA Saša Sotošek
8. a, b 13 GLASBENA DELA Mihaela Pihler
9. a, b 21 RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA  IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA Simona G. Drofenik
9. a, b 22 ŠPORT ZA SPORTITEV Borut Pihlar
9. a, b 6 ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO Marjan Petauer
9. a, b 6 GLASBENI PROJEKT Mihaela Pihler
9. a, b 5 ELEKTROTEHNIKA Marjan Petauer
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2017/18
RAZRED ŠTEVILO UČENCEV IZBIRNI PREDMET UČITELJ
1. a 27 PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA mag. Nives Žirovnik
1. b 11 PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA mag. Nives Žirovnik
4. a, b 15 TEHNIKA Marjan Petauer
5. a, b 20 TEHNIKA Marjan Petauer
6. a, b 24 RAČUNALNIŠTVO mag. Darko Pepevnik