Skoči na glavno vsebino

Vprašanje glede potencialne škodljivosti EMS dostopovnih točk WLAN2020 / SIO2020

Na Arnesu smo Inštitut za neionizirna sevanja – INIS (http://www.inis.si/) zadolžili, da je izvedel meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) za dostopovne točke, ki so bile uporabljene pri izgradnji brezžičnih omrežij na VIZ v sklopu programa SIO-2020. To so tiste točke, ki oddajajo in sprejemajo brezžični signal.
Meritve je INIS opravil v prostorih Arnesa, kjer uporabljamo povsem enake dostopovne točke kot zavodi, in tudi v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki je vključen v program.
V obeh primerih je bilo iz rezultatov meritev razvidno, da vrednosti električne jakosti polja v najbolj neugodnem primeru dosegajo le nekaj odstotkov mejne vrednosti. Kadar oprema ni v aktivni uporabi, je ta vrednost praktično nična.
Iz rezultatov meritev na vzorčnem vzgojno-izobraževalnem zavodu je razvidno, da je indeks izpostavljenosti EI na vseh merilnih mestih manjši od 1, kar pomeni, da so izpostavljenosti pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju za vire elektromagnetnih sevanj za I. območje varstva pred sevanji (več o tem spodaj*).
Ne samo, da je bil indeks izpostavljenosti manjši od 1, njegova najvišja vrednost za maksimalne vrednosti polj, ki predstavljajo najneugodnejši primer izpostavljenosti, so dosegle vrednost 0,0057, torej manj kot odstotek. Za povprečne vrednosti pa doseže indeks izpostavljenosti najvišjo vrednost 0,0006. Torej gre za še veliko nižjo vrednost od enega samega odstotka.
Iz meritev je tako tudi dodatno potrjeno, da brezžična omrežja ne dosegajo mejne vrednosti v nobenem primeru, sploh pa takrat, ko na opremo niso povezani odjemalci, npr. tablice ali mobilniki. Najvišje vrednosti izpostavljenosti EI takrat dosegajo le 0,06 odstotka mejne vrednosti.
*Mejna vrednost je določena z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS, 70/96), za nove posege v prostor so z Uredbo z dodatnim preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva območja (I. območje povečanega varstva pred sevanji, kamor se uvrščajo bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice …). Za ta območja tako v Sloveniji veljajo kar desetkrat strožje omejitve kot v drugih državah EU.
Ker smo v zadnjem času prejeli več vprašanj na temo vpliva EMS dostopovnih točk iz razpisa na zdravje, smo pripravili spletno stran, kjer boste našli poročilo o opravljenih meritvah.
https://www.arnes.si/sio-2020/navodila-za-vzpostavitev-omrezja-eduroam-na-viz/brezzicna-omrezja-in-elektromagnetno-sevanje/
Hkrati INIS za nas pripravlja brošuro na enako tematiko, ki bo dostopna proti koncu koledarskega leta.

Lep pozdrav,
Kaja Kumer
ARNES

(Skupno 180 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost