Skoči na glavno vsebino

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5. IN 6. RAZRED

PONUDBA ZA 2020/21

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO

Neobvezni izbirni predmet – RAČUNALNIŠTVO v 4., 5. in 6. razredu OŠ

Obseg – 35 ur letno.
Izvedba – 1 ura na teden ali strnjeno v tečajni obliki (po dogovoru).
Izvajalec – mag. Darko Pepevnik.

Vse o računalništvu v drugem triletju (4. do 6. razred) in še več (na celi šoli) najdete na tej povezavi : RAČUNALNIŠTVO V OŠ PODČETRTEK

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

 

Večjezičnost je ena temeljnih vrednot Evropske unije. V našem okolju pa postaja vse pomembnejše znanje nemščine, saj predstavlja dodano vrednost na trgu dela in mladim omogoča, da bodo konkurenčni svojim vrstnikom doma in znotraj Evrope pri iskanju zaposlitve.

Pouk nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta se izvaja v obsegu dveh ur tedensko. Učenci bodo pri pouku spoznali osnove nemškega jezika. Poudarek bo na poslušanju in govornem sporazumevanju. Pisanje bo omejeno na zapis preprostih besednih zvez in povedi.

Na preprost in igriv način bomo obravnavali teme iz vsakdanjega življenja. Učenci se bodo naučili pozdraviti, odzdraviti, se zahvaliti, črkovati ime in naslov, razumeti preprosta poimenovanja (npr. šolski predmeti, dnevi  v tednu, živali…), opisati sebe in svojo družino, prijatelje, vzornike, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, prostočasnih dejavnostih…

Pri pouku bomo uporabljali učbenik, delo v razredu pa bomo popestrili s petjem pesmi, z  didaktičnimi igrami, z ogledom nemških filmov ter s pripravo preprostih jedi. Seveda bomo spoznavali tudi dežele in kulturo nemškega govornega področja. V kolikor bodo to dopuščale razmere, bomo obiskali sosednjo Avstrijo.

Učiteljica Saša Sotošek, prof.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

Pouk neobveznega izbirnega predmeta tehnika se izvaja eno uro na  teden. Gre za predmet, pri katerem učenci ustvarjajo – izdelujejo predmete iz papirja (letala, veternica, zvezda,…), lesa (obesek, sestavljanka, stavba, škatlica, samokolnica,…) in umetnih mas (vozilo na gumico, vibrator, …) ter sestavljajo modele s zbirko Fischer Technic in Lego. Pri delu uporabljajo osnovna obdelovalna orodja (škarje, žaga, kladivo, klešča,…) in stroje (vrtalni stroj, dekupirna žaga, brusilnik, fen, pirograf,…). Posamezen izdelek lahko izdelujejo samostojno, v dvojicah ali skupinsko. Material za izdelavo dobijo v šoli. Učenci pri delu opazujejo, preizkušajo, raziskujejo in ugotavljajo tehnične in tehnološke lastnosti gradiv in s tem na izkustven način pridobivajo naravoslovna in druga praktična znanja.

Učitelj TIT Marjan Petauer, prof.

Dostopnost