OTROŠKI PARLAMENT 2020/21

Program Otroški parlament vstopa v šolskem letu 2020/2021 v 31. leto delovanja. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v osnovnih šolah po Sloveniji, nato na nivoju občin in regij in se zaključi z nacionalnim Otroškim parlamentom.

Namen otroškega parlamenta je, da učenci javno spregovorijo o svojih vprašanjih, ki so pomembna v okolju, kjer živijo, se šolajo, preživljajo prosti čas. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Tudi letos bomo sledili smernicam, ki so bile postavljene leta 2011 in so strnjene v tri ključne misli, na podlagi katerih bomo gradili naprej:

  • iz debate v akcijo,
  • iz vsebine v proces,
  • od poučevanja do moderiranja.

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z lansko temo MOJA POKLICNA PRIHODNOST, v okviru katere bodo potekale številne aktivnosti za spoznavanje sebe (kdo sem, kaj sem, kakšne so moje osebnostne lastnosti, vrednote, sposobnosti, interesi…), spoznavanje lastnosti poklicev, spoznavanje poklicev prihodnosti… Zavestno bomo pristopili k načrtovanju posameznikove karierne poti. Govorili bomo o pomenu vseživljenjske karierne orientacije (sklop dejavnosti, ki omogoča ljudem, da znajo v vseh starostnih obdobjih prepoznati, kakšne so njihove sposobnosti, kompetence in interesi, da sprejemajo pomembne odločitve na področju izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica…), spoznali tako imenovani DOTS  model načrtovanja kariere, ki zajema štiri področja ključna za posameznikov razvoj:

  • spoznavanje sebe,
  • spoznavanje možnosti v okolju,
  • odločanje,
  • veščine za prehod.

                                                Mentorica otroškega parlamenta Suzana Pirman, prof.

PREBERI VEČ O OTROŠKEM PARLAMENTU

Dostopnost