Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKI SKLAD OŠ PODČETRTEK

Šolski sklad OŠ Podčetrtek je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 22. 10. 2008.
Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov. Sklad sredstva lahko pridobiva tudi iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine.
Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Sredstva lahko v šolski sklad prispevate na dva načina:

  1. Prispevek nakažete na transakcijski račun šole.

Podatki o transakcijskem računu:  
Prejemnik: OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek
IBAN prejemnika:  SI56 0129 2603 0675 013
Sklic: SI00 200-2008
Koda namena: OTHR
Namen plačila: šolski sklad

  1. Šolskemu skladu namenite del dohodnine (do največ 0,3 %).

Obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine

Portal e-Davki

V imenu učencev se za vaše prispevke iskreno zahvaljujemo!

 

Upravičence, ki bi pri plačilu obveznosti potrebovali pomoč šolskega sklada, pozivamo, da izpolnijo obrazec na spodnji povezavi in ga oddajo šolski svetovalni službi.

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

 

Dostopnost