UČBENIŠKI SKLAD

Spoštovani starši,

šolski učbeniški sklad učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk in izbirne predmete.
Za vse učence je izposoja brezplačna.
Učenci si lahko izposodijo le komplet, ne pa posameznih učbenikov. Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika.
Na spodnjih povezavah najdete sezname učbenikov, ki se bodo po posameznih razredih uporabljali v naslednjem šolskem letu – torej v šolskem letu 2021/2022.

 

SEZNAM UČBENIKOV  ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

V nadaljevanju pa vam na spodnjih povezavah predstavljamo sezname delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin, ki se bodo uporabljali v posameznih razredih v naslednjem šolskem letu – torej v letu 2021/2022.

POMEMBNO OBVESTILO:
Za lažje naročanje vam posredujemo povezave do dveh založb, izbira pa je kot vedno, vaša.
KOPIJA NOVA              MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA       DRŽAVNA ZALOŽBA (ima naše sezname)   PETKA PAPIRNICA (obvestila prinesli učenci)

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

NAJ BO ČAS POČITNIC ČAS PREPROSTOSTI.

 

Dostopnost